19 กันยายน 2562
บริษัท เอส.เอ็ม.ซี. (ประเทศไทย) จำกัด ได้งาน"ฝ่าเศรษฐกิจ ลดต้นทุน ด้วยเทคโนโลยีอัฉริยะ" Breakthrough the Crisis with Smart Technology Cost Reduction
 วันพฤหัสบดีร์ที่ 19 กันยายน 2562 ที่ผ่านมา บริษัท เอส.เอ็ม.ซี. (ประเทศไทย) จำกัด ได้งาน"ฝ่าเศรษฐกิจ ลดต้นทุน ด้วยเทคโนโลยีอัฉริยะ" Breakthrough the Crisis with Smart Technology Cost Reduction ที่ IMPACT Forum  ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพค เมืองทองธานี โดยในงานแบ่งงานออกเป็น ช่วงเช้าถึงบ่ายสามโมงเป็นการฝึกอบรมนิวแมติกส์พื้นฐาน มีทั้งภาคทฤษฎีและปฎิบัติ ช่วงบ่ายสามถึงห้าโมงเย็นเป็นเสวนาเรื่อง "ฝ่าเศรษฐกิจ ลดต้นทุน ด้วยเทคโนโลยีอัฉริยะ" และช่วงเย็นถึงค่ำเป็นการรับประทานอาหารร่วมกัน โดยคุณปัญญาพล สุพรรณวงศ์ กรรมการผู้จัดการ และคุณนาโอโยชิ ซาซาฮิรา รองประธานกรรมการบริหาร บริษัท เอส.เอ็ม.ซี. (ประเทศไทย) จำกัด เป็นประธานในงาน โดยมีแขกผู้มีเกียรติ เข้าร่วมแสดงความยินดีกันอย่างมากมาย บริษัท เอส.เอ็ม.ซี.(ประเทศไทย) จำกัด ขอขอบพระคุณท่านผู้มีเกียรติทุกท่านมา ณ ที่นี้ด้วย