เกี่ยวกับ SMC
SMC (Thailand) Ltd.

บริษัท เอส.เอ็ม.ซี. (ประเทศไทย) จำกัด ก่อตั้งขึ้นในปี 2537 เพื่อตอบสนองความต้องการในด้านอุปกรณ์ นิวแมติกส์สำหรับลูกค้า สำนักงานตั้งอยู่ที่สวนอุตสาหกรรมบางกะดี จังหวัดปทุมธานี ได้เปิดสำนักงานเพิ่มครอบคลุมทั่วประเทศ รวมถึงสำนักงานขายย่อย เพื่อรองรับความต้องการของลูกค้า ไม่ว่าจะเป็นโรงงานอุตสาหกรรมทั่วไป อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์, อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม, อุตสาหกรรมรถยนต์, อุตสาหกรรมการผลิต เครื่องจักร, อุตสาหกรรมเวชภัณฑ์และเครื่องสำอางค์ เป็นต้น บริษัท เอส.เอ็ม.ซี. (ประเทศไทย) จำกัด ให้บริษัทการด้านผลิตภัณฑ์นิวแมติกส์ รวมถึงผลิตภัณฑ์ด้านลมอัด ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดของเราได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับทั้งในและต่างประเทศ และมีสินค้าให้เลือกมากกว่า 610,000 รายการ

 
วิสัยทัศน์ และพันธกิจ
   วิสัยทัศน์ :
        SMC คือ ผู้สร้างสรรค์เทคโนโลยีอัตโนมัติต้นทุนต่ำ เพื่อเพิ่มผลผลิตอย่างยั่งยืนให้กับประเทศไทย
     พันธกิจ :
        เป็นผู้นำตลาดนิวแมติกส์ และถ่ายทอดเทคโนโลยีนิวแมติกส์ที่ดีที่สุด ให้แก่วิศวกร
 
 
บริษัท เอส.เอ็ม.ซี.(ประเทศไทย) จำกัด : 134/6 หมู่ 5, ถ. ติวานนท์. ต.บางกะดี อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000 โทรศัพท์ 0-2019-5656 โทรสาร. 0-2019-5651
 ผู้เข้าชม :