ข่าวสารประชาสัมพันธ์
8 มีนาคม 2561
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 8 มีนาคม 2561 บริษัท เอส.เอ็ม.ซี (ประเทศไทย) จำกัด จัดงานสัมมนาตัวแทนจำหน่าย "FY2017 Distributor Annual Meeting" ณ ห้อง Jupiter 4-5 อิมแพค เมืองทองธานี
อ่านต่อ...
   
21กุมภาพันธ์ 2561
บริษัท เอส.เอ็ม.ซี (ประเทศไทย) จำกัด จัดพิธีตั้งศาลพระภูมิและศาลตายาย บริเวณด้านหน้าี่ศูนย์ฝึกอบรมนิวแมติกส์ พร้อมทั้งเลี้ยงภัตตาหาร แด่พระสงฆ์จำนวน 9 รูป ณ ศูนย์ฝึกอบรมนิวแมติกส์ ต.เขาคันทรง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
อ่านต่อ...
   
18 มกราคม 2561
บริษัท เอส.เอ็ม.ซี (ประเทศไทย) จำกัด เปิดให้ลูกค้าเยี่ยมชม ศูนย์ฝึกอบรมนิวแมติกส์อัตโนมัติ เพื่อร่วมกันเสนอแนะให้ศูนย์ฝึกอบรมแห่งนี้ เป็นศูนย์กลางการเรียนรรู้ระบบอัตโนมัติของลูกค้า และผู้ที่สนใจ โดยมีแขกผู้มีเกียรติ ให้ความสนใจในครั้งนี้อย่างมากมาย
อ่านต่อ...
   
4 ตุลาคม 2560
บริษัท เอส.เอ็ม.ซี (ประเทศไทย) จำกัด จัดงาน งานสัมมนา หัวข้อ " Pneumatic Automation for Factory 4.0 " ณ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว จ.เชียงใหม่ โดยมีแขกผู้มีเกียรติให้ความสนใจงานสัมมนาในครั้งนี้อย่างมากมาย
อ่านต่อ...
28 กันยายน 2560
บริษัท เอส.เอ็ม.ซี (ประเทศไทย) จำกัด Central Business Talk - Pneumatics Automation for Industrial 4.0" ณ ห้องจูปิเตอร์ 4 อาคารชาแลนเจอร์ ฮอลล์ อิมแพค เมืองทอง
อ่านต่อ...
14 กันยายน 2560
บริษัท เอส.เอ็ม.ซี (ประเทศไทย) จำกัด จัดงานดินเนอร์ทอร์ค SMC Products for Industrial Factory 4.0 Apply with User and Supplier Seminar ณ โรงแรมเมเปิ้ล บางนา กทม.
อ่านต่อ...
14 กันยายน 2560
บริษัท เอส.เอ็ม.ซี (ประเทศไทย) จำกัด จัดสัมมนาหัวข้อ "Pneumatic Preventive Maintenance & Instrumentation equipments " ณ โรงแรม รอยัล ริเวอร์แคว รีสอร์ท แอนด์ สปา จ.กาญจนบุรี
อ่านต่อ...
29-30 สิงหาคม 2560
“บริษัท เอส.เอ็ม.ซี (ประเทศไทย) จำกัด จัดสัมมนาหัวข้อ "พื้นฐานของระบบลมอัดและระบบควบคุมอัตโนมัติ เพื่อเตรียมตัวเข้าสู่ Industry 4.0 "
อ่านต่อ...
16 สิงหาคม 2560
“บริษัท เอส.เอ็ม.ซี (ประเทศไทย) จำกัด จัดงานดินเนอร์ทอร์ค "SMC Automation Technology for Industry 4.0 Business Talk"
อ่านต่อ...
9 พฤษภาคม 2560
บริษัท เอส.เอ็ม.ซี (ประเทศไทย) จำกัด จัด เปิดสำนักงานย่อยปราจีนบุรี ขึ้นอย่างเป็นทางการ พร้อมให้คำปรึกษาทางด้านระบบนิวแมติกส์ ให้กับท่านลูกค้าทุกท่าน
อ่านต่อ...
24 มีนาคม 2560
บริษัท เอส.เอ็ม.ซี (ประเทศไทย) จำกัด จัดสัมมนางาน "FY2016 Distributor Annual Meeting" ที่ห้อง Jupiter 4-5 อิมแพค เมืองทองธานี
อ่านต่อ...
19 มกราคม 2560
บริษัท เอส.เอ็ม.ซี (ประเทศไทย) จำกัด สาขาลำพูน จัดงาน "Business Talk and Thank you party/Industrial Energy Saving of Pneumatics for Automation"
อ่านต่อ...
17 มกราคม 2560
เมื่อวันอังคารที่ 17 มกราคม 2560 คุณสุพล พรรณรังษี และคุณสิริเพ็ญ สุภาวิตา ตัวแทนบริษัท เอส.เอ็ม.ซี (ประเทศไทย) จำกัด เข้ามอบเงินช่วยเหลือ ผู้ประสบภัยภาคใต้ เป็นจำนวนเงิน 100,000 บาท
อ่านต่อ...
19 ธันวาคม 2560
เบริษัท เอส.เอ็ม.ซี. (ประเทศไทย) จำกัด เปิดสำนักงานย่อย นครสวรรค์ขึ้น นำโดย คุณปัญญาพล สุพรรณวงศ์ กรรมการผู้จัดการบริษัท เอส.เอ็ม.ซี. (ประเทศไทย) จำกัด, และตัวแทนพนักงาน ร่วมในพิธีเปิดสำนักงานย่อยแห่งใหม่
อ่านต่อ...
8 พฤศจิกายน 2559
บริษัท เอส.เอ็ม.ซี (ประเทศไทย) จำกัด ได้จัดทำพิธีวางศิลาฤกษ์ งานก่อสร้างศูนย์ฝึกอบรม และอาคารที่พักพนักงาน ที่ ต.เขาคันทรง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
อ่านต่อ...
16 สิงหาคม 2559
บริษัท เอส.เอ็ม.ซี. (ประเทศไทย) จำกัด ต้อนรับ รศ. ดร.พิสิษฐ์ ชาญเกียรติก้อง คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี และคณะอาจารย์ จากสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
อ่านต่อ...
19 มิถุนายน 2559
บริษัท เอส.เอ็ม.ซี.(ประเทศไทย) จำกัด ขอขอบพระคุณลูกค้าเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้เข้าเยี่ยมชมบูธของเราในงาน PROPAK ASIA 2016
อ่านต่อ...
26 มกราคม 2559
เมื่อวันอังคารที่ 26 มกราคม 2559 บริษัท เอส.เอ็ม.ซี. (ประเทศไทย) จำกัด ได้ทำพิธีเปิดโรงงานแห่งที่ 2 ที่นิคมเหมราช อีสเทิร์น ซีบอร์ด จ.ชลบุรี ขึ้นอย่างเป็นทางการ โดยได้รับเกียรติจาก หม่อมหลวง ปุณฑริก สมิติ
อ่านต่อ...
28 กันยายน 2558
คุณกฤษณ์ อุตตะมัง ได้เป็นตัวแทนของบริษัทฯ เข้าร่วมงานสัมมนาเผยแพร่ผลการดำเนินงาน และพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ และประกาศนียบัตร ภายใต้โครงการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
อ่านต่อ...
24 กันยายน 2558
บริษัท เอส.เอ็ม.ซี. (ประเทศไทย) จำกัด ได้ต้อนรับคณะผู้บริหาร และคณาจารย์คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เข้าเยี่ยมชมบริษัท และศูนย์ฝึกอบรมที่สำนักงานบางปะอิน
อ่านต่อ...
24 กันยายน 2558
บริษัท เอส.เอ็ม.ซี. (ประเทศไทย) จำกัด ได้ต้อนรับ คุณสุกิต วัฒนะ รองผู้อำนวยการ และคณะอาจารย์และนักศึกษาระดับปริญญาตรี วิทยาลัยเทคนิคน่าน สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2
อ่านต่อ...
20 กรกฎาคม 2558
บริษัท เอส.เอ็ม.ซี. (ประเทศไทย) จำกัด ได้ให้การสนับสนุนอุปกรณ์นิวแมติกส์ เพื่อการศึกษาแก่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มูลค่าทั้งสิ้น 222,959 บาท
อ่านต่อ...
20 พฤษภาคม 2558
บริษัท เอส.เอ็ม.ซี. (ประเทศไทย) จำกัด ได้บริจาคเงินเพื่อช่วยเหลือ ผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวที่ประเทศเนปาล
อ่านต่อ...
7 พฤศจิกายน 2557
บริษัท เอส.เอ็ม.ซี.(ประเทศไทย) จำกัด ได้ก่อตั้ง และดำเนินงานมาครบ 20 ปี ในวันที่ 21 ตุลาคมที่ผ่านมา โดยได้จัดงานเลี้ยงขอบคุณลูกค้า ที่โรงแรมพลาซ่า แอทธินี รอยัล เมอริเดียน ในวันที่ 7 พฤศจิกายน
อ่านต่อ...
4 พฤศจิกายน 2557
 บริษัท เอ็นบี นาคาเนยะ (ประเทศไทย) จำกัด นำโดย ..... กรรมการผู้จัดการ ร่วมลงนามเป็นตัวแทนจำหน่าย โดยคุณปัญญาพล สุพรรณวงศ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอส.เอ็ม.ซี. (ประเทศไทย) จำกัด และคณะให้การต้อนรับ
อ่านต่อ...
20 สิงหาคม 2557
บริษัท เอส.เอ็ม.ซี. (ประเทศไทย) จำกัด จัดพิธีเปิดโชว์รูม แสดงนวัตกรรมนิวแมติกส์ของทางบริษัทฯ อย่างเป็นทางการ โดยมีแขกผู้มีเกียรติร่วมแสดงความยินดีกันอย่างคับคั่ง
อ่านต่อ...
4 กรกฎาคม 2557
บริษัท เอส.เอ็ม.ซี. (ประเทศไทย) จำกัด จัดงานเสวนา "ยุทธศาสตร์อุตสาหกรรม ภาคตะวันออก" โดยได้รับเกียรติ จากคุณกนกวรรณ สถิรนาถ ผู้อำนวยการศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาค 4 (BOI) กล่าวเปิดงาน์
อ่านต่อ...
16 พฤษภาคม 2557
บริษัท เอส.เอ็ม.ซี. (ประเทศไทย) จำกัด เปิดศูนย์ฝึกอบรม นิวแมติกส์อัตโนมัติ อย่างเป็นทางการ โดยมีแขกผู้มีเกียรติ เข้าร่วมแสดงความยินดีกันอย่างคับคั่ง
อ่านต่อ...
22 เมษายน 2557
บริษัท เอ-ฟอสส์ (ประเทศไทย) จำกัด นำโดยคุณมาซายูกิ ทารุมิ กรรมการผู้จัดการ ร่วมลงนามเป็นตัวแทนจำหน่าย โดยคุณปัญญาพล สุพรรณวงศ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอส.เอ็ม.ซี. (ประเทศไทย) จำกัด และคณะให้การต้อนรับ
อ่านต่อ...
17 มีนาคม 2557
บริษัท เอเธนส์ อิเลคทริคอล โปรดักส์ จำกัด นำโดย คุณภาระวี ฮ้อแสงชัย กรรมการผู้จัดการ ได้ร่วมลงนามเป็นตัวแทนจำหน่าย
อ่านต่อ...
19 กุมภาพันธ์ 2557
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการพัฒนา โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ระบบนิวแมติกซ์อัตโนมัติ ระหว่าง บริษัท ไทยซัมมิต โอโตพาร์ท อินดัสตรี จำกัด และ บริษัท เอส. เอ็ม.ซี. (ประเทศไทย) จำกัด
อ่านต่อ...
13 กุมภาพันธ์ 2557
บริษัท เอส.เอ็ม.ซี. (ประเทศไทย) จำกัด ได้จัดพิธีวางศิลาฤกษ์ เพื่อสร้างโรงงานผลิตแห่งใหม่ ณ นิคมอุสาหกรรมเหมราชชลบุรี
อ่านต่อ...
13-15 ธันวาคม 2556
เมื่อวันที่ 13 บริษัท เอส.เอ็ม.ซี. (ประเทศไทย) จำกัด จัดสัมมนาหัวข้อ “SMC 's Way Business Trip for Distributor 2013” โดยมีตัวแทนจำหน่าย เข้าร่วมงานสัมมนากันอย่างมากมาย
อ่านต่อ...
25 พฤศจิกายน 2556
นำโดย คุณกุลโชค โพธิ์พัฒนชัย กรรมการผู้จัดการ บริษัท ออโตเมชั่น เทคนิคอล เอเซีย จำกัด ได้ร่วมลงนามเป็นตัวแทนจำหน่าย กับทางบริษัท เอส.เอ็ม.ซี. (ประเทศไทย) จำกัด
อ่านต่อ...
27 สิงหาคม 2556
เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2556 บริษัท Pro Tool Nakayama Corporation (Thailand) Limited ได้ร่วมลงนามเป็นตัวแทนจำหน่าย
อ่านต่อ...
8 สิงหาคม 2556
บริษัท เอส.เอ็ม.ซี (ประเทศไทย) จำกัด มีความยินดีมาก ที่ได้ต้อนรับ คุณคะสุโนะริ มารุยาม่า ประธานบริษัท เอสเอ็มซี คอร์ปอเรชั่น จํากัด ได้เดินทางมาเยี่ยมชม บริษัท เอส.เอ็ม.ซี.  (ประเทศไทย) จำกัด
อ่านต่อ...
17 พฤษภาคม 2556
งานประชุมตัวแทนจำหน่ายครั้งที่ 1 (1st Yearly Distributors) บริษัท เอส.เอ็ม.ซี (ประเทศไทย) จำกัด ได้มอบประกาศนียบัตรแก่
อ่านต่อ...
23 เมษายน 2556
เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2556 บจก. ออโตเมชั่น เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ อีควิปเม้น จำกัด ได้ร่วมลงนามเป็นตัวแทนจำหน่าย
อ่านต่อ...
10 เมษายน 2556
บริษัท เอส.เอ็ม.ซี (ประเทศไทย) จำกัด จัดสัมมนาให้กับตัวแทนจำหน่ายทั้ง 13 บริษัท ในหัวข้อเรื่อง “การพัฒนาตัวแทนจำหน่ายเพื่อสร้างบริการที่ดี”
อ่านต่อ...
20-22 กุมภาพันธ์ 2556
เราได้มีการพัฒนาความรู้ ความสามารถของพนักงานอย่างต่อเนื่อง ครั้งนี้ ได้เชิญ  Mr.Carvin Y.S. Cheung จาก SMC Pneumatics (Hong Kong) Ltd.
อ่านต่อ...
 
 
 
บริษัท เอส.เอ็ม.ซี.(ประเทศไทย) จำกัด : 134/6 หมู่ 5, ถ. ติวานนท์. ต.บางกะดี อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000 โทรศัพท์ 0-2019-5656 โทรสาร. 0-2019-5651
 ผู้เข้าชม :