การบริการ > ระบบการจัดการคุณภาพ

ระบบการจัดการคุณภาพ

บริษัท เอส. เอ็ม. ซี. (ประเทศไทย) จำกัด ได้รับการรับรองมาตรฐานระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015 และระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015 จาก UKAS โดย URS เพื่อให้มั่นใจว่า ผลิตภัณฑ์ และการบริการบรรลุความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า และมีการดำเนินการด้านสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ

 

เราเป็นบริษัทระบบอัตโนมัตินิวแมติกส์แห่งแรกในประเทศไทย ที่ได้รับการรับรองระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001และระบบบริหารสิ่งแวดล้อม ISO 14001 "


นอกจากนี้เรามีความตั้งใจในการให้บริการอย่างเป็นมาตรฐานในการส่งมอบสินค้า เพื่อตอบสนองความต้องการของท่านดังนี้

1. จัดส่งสินค้าภายใน 3 วันทำการ สำหรับสินค้าที่มีอยู่ในสต็อกภายในประเทศ
2. จัดส่งสินคาภายใน 5 วันทำการ สำหรับสินค้าที่ผลิตภายในประเทศ
3. จัดส่งสินค้าภายใน 10 วันทำการ สำหรับสินค้าที่มีอยู่ในสต็อกประเทศญี่ปุ่น
4. จัดส่งสินค้าภายใน 2- 3 สัปดาห์ สำหรับสินค้านำเข้าผ่านการขนส่งทางอากาศ
5. จัดส่งสินค้าภายใน 6- 8 สัปดาห์ สำหรับสินค้านำเข้าผ่านการขนส่งทางทะเล
   
หากท่านมีคำถามเพิ่มเติมกรุณาติดต่ิศวกรขายของเรา
โทรศัพท์ : 0-2019-5656 โทรสาร : 0-2501-1372
 
 
 
บริษัท เอส.เอ็ม.ซี.(ประเทศไทย) จำกัด : 134/6 หมู่ 5, ถ. ติวานนท์. ต.บางกะดี อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000 โทรศัพท์ 0-2019-5656 โทรสาร. 0-2019-5651
 ผู้เข้าชม :